SFS 2021:841 Förordning om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige

SFS2021-841.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt

inreseförbud till Sverige

Utfärdad den 2 september 2021

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2020:127) om tillfälligt
inreseförbud till Sverige ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 6 september 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Peter Lindström
(Justitiedepartementet)

SFS

2021:841

Publicerad
den

3 september 2021

background image

2

SFS

2021:841

Bilaga1

Stater och områden som omfattas av undantaget i 3 § andra stycket 7
Albanien
Armenien
Australien
Azerbajdzjan
Bosnien och Hercegovina
Brunei
Hongkong
Japan
Jordanien
Kanada
Macao
Moldavien
Nya Zeeland
Qatar
Saudiarabien
Serbien
Singapore
Sydkorea
Taiwan
Ukraina

1 Senaste lydelse 2021:822.