SFS 2021:842 Förordning om ändring i förordningen (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020–september 2021

SFS2021-842.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2021:126) om

omställningsstöd för augusti 2020�september 2021

Utfärdad den 2 september 2021

Regeringen föreskriver att 17 § förordningen (2021:126) om
omställningsstöd för augusti 2020�september 20211 ska ha följande lydelse.

17 §2 Omställningsstödet ska minskas med belopp som företaget fått eller
kommer att få i

1. försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för

sådan förlorad omsättning som ligger till grund för prövningen av om
företaget har rätt till stöd för stödperioden enligt 5 §,

2. försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för

sådana fasta kostnader som stödet beräknas på, eller

3. annat statligt stöd för sådan förlorad omsättning som ligger till grund

för prövningen av om företaget har rätt till stöd för stödperioden enligt 5 §.

Om företaget i egenskap av hyresgäst har ingått ett sådant avtal om rabatt

på hyran som ger hyresvärden rätt till stöd enligt förordningen (2021:273)
om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran under 2021,
ska omställningsstödet även minskas med belopp som hyresvärden har fått
eller kommer att få i stöd på grund av hyresrabatten. En sådan minskning
ska dock endast ske till den del som stödet avser hyra som enligt 15 § ska
anses belöpa sig på stödperioden.

Första stycket 3 ska inte tillämpas på stöd enligt förordningen (2021:143)

om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för augusti 2020�
september 2021 eller förordningen (2021:208) om omsättningsstöd till
handelsbolag för mars 2020�september 2021.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Niklas Ekstrand
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2021:704.
2 Senaste lydelse 2021:590.

SFS

2021:842

Publicerad
den

8 september 2021