SFS 2021:844 Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

SFS2021-844.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Utfärdad den 9 september 2021

Regeringen föreskriver att 3 b kap. 2 § utlänningsförordningen (2006:97)
ska ha följande lydelse.

3 b kap.
2 §
1 Den tidsfrist för ansökan om uppehållsstatus som avses i artikel 18.1 b
första stycket i utträdesavtalet ska vara tolv månader från övergångs-
periodens utgång.

En ansökan om uppehållsstatus ska ges in till Migrationsverket.
Migrationsverket ska omedelbart utfärda ett intyg om en inlämnad

ansökan i enlighet med artikel 18.1 b tredje stycket i utträdesavtalet.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Elisabeth Hovmöller
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2020:941.

SFS

2021:844

Publicerad
den

14 september 2021