SFS 2021:847 Förordning om ändring i förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten

SFS2021-847.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2014:1102) med instruktion

för Polismyndigheten

Utfärdad den 9 september 2021

Regeringen föreskriver att 20 § förordningen (2014:1102) med instruktion
för Polismyndigheten ska ha följande lydelse.

20 § Polismyndigheten är förvaltande myndighet för fonden för inre
säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och viseringar i enlighet med
förordningen (2021:846) om förvaltning av fonden för inre säkerhet och
instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)

SFS

2021:847

Publicerad
den

14 september 2021