SFS 2021:856 Förordning om ändring i förordningen (2007:1185) med instruktion för Statens museer för världskultur

SFS2021-856.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1185) med instruktion

för Statens museer för världskultur

Utfärdad den 16 september 2021

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2007:1185) med instruktion
för Statens museer för världskultur ska ha följande lydelse.

1 §1 Statens museer för världskultur har till uppgift att visa och levande-
göra kulturer i världen med utgångspunkt i de samlingar som myndigheten
förvaltar. Myndigheten ska verka för att dess verksamhet ska vara en
angelägenhet för alla människor i samhället.

Myndigheten ska dokumentera och belysa kulturers yttringar och villkor

historiskt och i samtiden.

Myndigheten ska främja tvärvetenskaplig kunskapsbildning och publik

verksamhet i olika former.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2021.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

1 Senaste lydelse 2015:1003.

SFS

2021:856

Publicerad
den

23 september 2021