SFS 2021:859 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:244) om viss tillfällig föräldrapenning med anledning av sjukdomen covid-19, dels ändring i samma förordning

SFS2021-859.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:244) om

viss tillfällig föräldrapenning med anledning av

sjukdomen covid-19, dels ändring i samma förordning

Utfärdad den 23 september 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2020:244) om viss tillfällig
föräldrapenning med anledning av sjukdomen covid-19, som gäller till ut-
gången av september 20211,

dels att förordningen ska fortsätta att gälla till utgången av januari 2022,
dels att punkt 4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha

följande lydelse.

4.2 Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för tillfällig för-

äldrapenning som avser tid före utgången av januari 2022.

Denna förordning träder i kraft den 30 september 2021.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Förordningens giltighetstid senast förlängd 2021:715.
2 Senaste lydelse 2021:715.

SFS

2021:859

Publicerad
den

24 september 2021