SFS 2021:864 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

SFS2021-864.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Svensk författningssamling

Förordning

om fortsatt giltighet av förordningen (2021:8) om

särskilda begränsningar för att förhindra spridning av

sjukdomen covid-19

Utfärdad den 23 september 2021

Regeringen föreskriver att förordningen (2021:8) om särskilda begräns-
ningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, som gäller till
utgången av september 2021, ska fortsätta att gälla till utgången av januari
2022.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Liv Bernitz
(Socialdepartementet)

SFS

2021:864

Publicerad
den

24 september 2021