SFS 2021:865 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2020:527) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

SFS2021-865.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om fortsatt giltighet av förordningen (2020:527) om

tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Utfärdad den 23 september 2021

Regeringen föreskriver att förordningen (2020:527) om tillfälliga smitt-
skyddsåtgärder på serveringsställen, som gäller till utgången av september
20211, ska fortsätta att gälla till utgången av januari 2022.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Liv Bernitz
(Socialdepartementet)

1 Förordningens giltighetstid senast förlängd 2021:326.

SFS

2021:865

Publicerad
den

24 september 2021