SFS 2021:866 Förordning om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2022

SFS2021-866.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 20221

Utfärdad den 23 september 2021

Regeringen föreskriver följande.

1 § Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6�8 §§
socialförsäkringsbalken ska vara 48 300 kronor respektive 49 300 kronor
för år 2022.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2020:764.

SFS

2021:866

Publicerad
den

28 september 2021