SFS 2021:867 Förordning om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2022

SFS2021-867.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära

kommunalskattemedel för 20221

Utfärdad den 23 september 2021

Regeringen föreskriver följande.

1 § Följande uppräkningsfaktorer ska användas vid beräkning av pre-
liminära kommunalskattemedel för 2022 enligt 4 § lagen (1965:269) med
särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av
skatt, m.m.

Inkomstår

Uppräkningsfaktor

2021

1,043

2022

1,038

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.
2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2022.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Johan Ndure
(Finansdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2020:813.

SFS

2021:867

Publicerad
den

28 september 2021