SFS 2021:869 Förordning om ändring i förordningen (2021:72) om ändring i förordningen (2018:43) om stöd för nystartsjobb

SFS2021-869.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2021:72) om ändring i

förordningen (2018:43) om stöd för nystartsjobb

Utfärdad den 23 september 2021

Regeringen föreskriver att 16 § i lydelsen enligt förordningen (2021:72) om
ändring i förordningen (2018:43) om stöd för nystartsjobb ska utgå.

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS

2021:869

Publicerad
den

28 september 2021