SFS 2021:870 Förordning om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

SFS2021-870.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av

anvisningar till kommuner

Utfärdad den 23 september 2021

Regeringen föreskriver att 2 och 3 §§ och bilagan till förordningen (2016:40)
om fördelning av anvisningar till kommuner ska ha följande lydelse.

2 §1 Antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner ska
vara 7 500 för 2022.

3 §2 De länstal som avses i 4 § förordningen (2016:39) om mottagande av
vissa nyanlända invandrare för bosättning ska för 2022 vara de som anges i
bilagan till denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2020:812.
2 Senaste lydelse 2020:812.

SFS

2021:870

Publicerad
den

28 september 2021

background image

2

SFS

2021:870

Bilaga3

Förteckning över länstal 2022

Län

Länstal

Stockholms län

1 795

Uppsala län

276

Södermanlands län

136

�stergötlands län

341

Jönköpings län

255

Kronobergs län

86

Kalmar län

187

Gotlands län

63

Blekinge län

90

Skåne län

921

Hallands län

330

Västra Götalands län

1 301

Värmlands län

246

�rebro län

202

Västmanlands län

131

Dalarnas län

239

Gävleborgs län

144

Västernorrlands län

109

Jämtlands län

119

Västerbottens län

261

Norrbottens län

268

3 Senaste lydelse 2020:812.