SFS 2021:871 Förordning om ändring i förordningen (1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet

SFS2021-871.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1999:1177) om statsbidrag till

idrottsverksamhet

Utfärdad den 23 september 2021

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (1999:1177) om statsbidrag till
idrottsverksamhet ska ha följande lydelse.

9 §1 Sveriges Riksidrottsförbund ska i sin årsredovisning lämna en samlad
redovisning av vilka som har fått bidrag, med vilka belopp och för vilka
ändamål. Riksidrottsförbundet ska dessutom till regeringen senast den
31 mars varje år lämna en sammanfattande redogörelse för vad bidragen har
använts till och en bedömning av statsbidragets effekter i förhållande till
syftet med bidraget.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2021.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:1589.

SFS

2021:871

Publicerad
den

29 september 2021