SFS 2021:874 Förordning om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige

SFS2021-874.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt

inreseförbud till Sverige

Utfärdad den 30 september 2021

Regeringen föreskriver att bilaga 1 till förordningen (2020:127) om tillfälligt
inreseförbud till Sverige ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 4 oktober 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Peter Lindström
(Justitiedepartementet)

SFS

2021:874

Publicerad
den

1 oktober 2021

background image

2

SFS

2021:874

Bilaga 11

Stater och områden som omfattas av undantaget i 3 § andra stycket 7
Australien
Chile
Hongkong
Jordanien
Kanada
Kuwait
Macao
Nya Zeeland
Qatar
Rwanda
Saudiarabien
Singapore
Sydkorea
Taiwan
Ukraina
Uruguay

1 Senaste lydelse 2021:851.