SFS 2021:879 Förordning om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade

SFS2021-879.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och

service till vissa funktionshindrade

Utfärdad den 30 september 2021

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1993:1090) om stöd och
service till vissa funktionshindrade ska införas en ny paragraf, 11 e §, av
följande lydelse.

11 e § Inspektionen för vård och omsorg ska underrätta Försäkringskassan
och berörda kommuner när inspektionen enligt 26 g eller 26 i § lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade har beslutat att
återkalla ett tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans eller
enligt 26 h § samma lag tillfälligt förbjudit sådan verksamhet.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2021.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS

2021:879

Publicerad
den

4 oktober 2021