SFS 2021:880 Förordning om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

SFS2021-880.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1993:1091) om

assistansersättning

Utfärdad den 30 september 2021

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (1993:1091) om assistans-
ersättning ska ha följande lydelse.

5 §1 Schablonbeloppet för assistansersättning enligt 51 kap. 11 § första
stycket socialförsäkringsbalken ska räknas upp med 1,5 procent och av-
rundas därefter till närmaste tiotal öre. Om det uppräknade beloppet slutar
på 5 öre, avrundas det till närmaste högre tiotal öre. Schablonbeloppet ska
för år 2022 vara 319 kronor och 70 öre per timme.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för assistansersättning som avser

tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2020:791.

SFS

2021:880

Publicerad
den

5 oktober 2021