SFS 1998:243 Lag om ändring i lagen (1971:171) om särskilt uppskattningsvärde på fastighet

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1971:171) om särskilt uppskattningsvärde på fastighet / SFS 1998:243 Lag om ändring i lagen (1971:171) om särskilt uppskattningsvärde på fastighet
SFS 1998_243 Lag om ändring i lagen (1971_171) om särskilt uppskattningsvärde på fastighet

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1998:243
Utkom från trycket
den 27 maj 1998

Lag
om ändring i lagen (1971:171) om särskilt
uppskattningsvärde på fastighet;

utfärdad den 14 maj 1998.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att i 4 § lagen (1971:171) om särskilt

uppskattningsvärde på fastighet2 orden ⬝det län⬝ skall bytas ut mot ⬝den re-
gion⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Per Sjöblom
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1997/98:134, bet. 1997/98:SkU24, rskr. 1997/98:218.

2

Senaste lydelse av 4 § 1990:361.

520

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.