Lag (1987:103) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Irland

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1987:103
Departement: Finansdepartementet S3
Ändring införd: t.o.m. SFS 2011:1325
Övrigt: Bilagan inte med här.
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1987:103) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Irland
SFS nr:

1987:103
Departement/myndighet: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 1987-03-12
Ändrad: t.o.m. SFS

2011:1325
Övrig text: Bilagan inte med här.
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Det avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst och realisationsvinst som Sverige och Irland undertecknade den 8 oktober 1986, i den lydelse detta erhållit genom det protokoll om ändring i avtalet som undertecknades den 1 juli 1993, skall gälla som lag här i landet.
Avtalet i dess genom protokollet ändrade lydelse är intaget som bilaga till denna lag. Lag (1993:1275).

2 §   Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

3 §   Har upphävts genom lag (2011.1325).

4 §   Har upphävts genom lag (1993:1275).


Övergångsbestämmelser

1993:1275
   1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
   2. Genom lagen upphävs förordningen (1988:988) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Irland.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.