SFS 1988:1461

881461.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1988:1461

om skattefrihet för vissa ersättningar från �sterrike;

Utkom från trycke t

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989. Den tillämpas dock även på

ersättningar som utbetalats dessförinnan.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

KJELL-OLOF FELDT

(Finansdepartementet)

den 22 december 1988

utfärdad den 1 december 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Ersättningar som utgår enligt den lag som den 23 mars 1988 antogs i

�sterrike till 50-årsminnet av landets ockupation (Ehrengaben- und Hilfs-
fondsgesetz) skall vid taxering till statlig eller kommunal inkomstskatt inte

utgöra skattepliktig inkomst för mottagaren.

'Prop. 1988/89:29, SkU9, rskr. 15.

3187

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.