SFS 1998:252 Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta / SFS 1998:252 Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
SFS 1998_252 Lag om ändring i lagen (1991_586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1998:252
Utkom från trycket
den 27 maj 1998

Lag
om ändring i lagen (1991:586) om särskild
inkomstskatt för utomlands bosatta;

utfärdad den 14 maj 1998.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att i 8 § lagen (1991:586) om särskild

inkomstskatt för utomlands bosatta orden ⬝det län⬝ skall bytas ut mot ⬝den
region⬝ och orden ⬝skattemyndigheten i Stockholms län⬝ bytas ut mot

⬝Skattemyndigheten i Stockholm⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Roland Gustafsson
(Finansdepartementet)

524

1

Prop. 1997/98:134, bet. 1997/98:SkU24, rskr. 1997/98:218.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.