Lag (1992:1197) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Botswana

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1992:1197
Departement: Finansdepartementet S3
Ändring införd: t.o.m. SFS 2015:591
Övrigt: Bilagan är inte med här. Bilagan senast ändrad genom lag (2013:1017).
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1992:1197) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Botswana
SFS nr:

1992:1197
Departement/myndighet: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 1992-12-10
Ändrad: t.o.m. SFS

2015:591
Övrig text: Bilagan är inte med här. Bilagan senast ändrad genom lag (2013:1017).
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst som Sverige och Botswana undertecknade den 19 oktober 1992 ska, i den lydelse som detta har fått genom det protokoll om ändring i avtalet som undertecknades den 20 februari 2013, gälla som lag här i landet.

Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag.
Lag (2013:1017).

2 §   Avtalets beskattningsregler ska tillämpas endast till den del dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga. Lag (2013:1017).

3 §   Har upphävts genom lag (2011:1354).


Övergångsbestämmelser

2013:1017
   1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
   2. Denna lag tillämpas beträffande
      a) källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare,
      b) andra skatter på inkomst, på skatt som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då lagen träder i kraft eller senare, och
      c) informationsutbyte enligt artikel 26 i avtalet, på begäran som framställts dagen för ikraftträdandet av lagen eller senare.

/Bilagan är inte med här. Bilagan senast ändrad genom lag (2013:1017)./

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.