Lag (1993:1163) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Estland

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1993:1163
Departement: Finansdepartementet S3
Ändring införd: t.o.m. SFS 2011:1356
Övrigt: Bilagan är inte med här.
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1993:1163) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Estland
SFS nr:

1993:1163
Departement/myndighet: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 1993-11-11
Ändrad: t.o.m. SFS

2011:1356
Övrig text: Bilagan är inte med här.
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Det avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet som Sverige och Estland undertecknade den 5 april 1993, skall tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet och som utgör en del av detta, gälla som lag här i landet.

Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

2 §   Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

3 §   Har upphävts genom lag (2011:1356).

4 §   Den angivna begränsningen i artikel 23 punkt 1 d andra meningen beträffande inkomster erhållna från tredje stat skall inte gälla.

5 §   Följande författningar skall inte längre tillämpas såvitt avser förhållandet mellan Sverige och Estland, nämligen
   -- lagen (1982:708) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen,
   -- kungörelsen (1971:130) om tillämpning av protokoll mellan Sverige och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföretag och deras anställda,
   -- kungörelsen (1973:563) om tillämpning av protokoll mellan Sverige och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för sjöfartsföretag.

/Bilagan är inte med här./

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.