SFS 1978:70

780070.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1978:70

Lag

Utkom från trycket

<>"1 ändring I förordningen (1973: 981) om frihet från

den 21 mars 1978

mf�rselaVgift;

utfärdad den 23 februari 1978.

ii

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om förordningen (1973:981)

c;t.]

om frihet från införselavgift

3

dels att i 1 och 2 §§ orden "Kungl. Maj:t" skall bytas ut mot "reg ering­

en",

104

' Prop. 1977/78:78, Sk U 21, rskri 20.

¬

background image

dels att i I § and ra stycket ordet "förordning" i olika böjningsformer

SFS 1978:70

skall bytas ut mot " lag" i motsvarande form,

dels att rubriken till förordningen samt 3 § skall ha nedan angivna lydel­

se.

I Lag om frihet från införselavgift

3 § Denna lag gäller ej försäljningsskatt på motorfordon, skrotningsav­
gift, införsel-, fettvaru-, kompensations- eller prisregleringsavgifter på
jordbrukets eller fiskets område.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1978.

På regeringens väg nar

STAFFAN BURENSTAM LINDER

Lars Jonson

(Handelsdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.