SFS 2022:1258 Lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. / SFS 2022:1258 Lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
SFS2022-1258.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid

import, m.m.

Utfärdad den 30 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 3 § lagen (1994:1551) om
frihet från skatt vid import, m.m. ska ha följande lydelse.

3 kap.
3 §
2 Bestämmelser om hinder för den som inte fyllt 20 år att föra in sprit-
drycker, vin och starköl i landet finns i 4 kap. 4 § alkohollagen (2010:1622).
Bestämmelser om förbud för den som inte fyllt 18 år att föra in varor i landet
som enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter utgör
tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och varor som
enligt lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter utgör tobaksfria
nikotinprodukter finns i 5 kap. 19 respektive 21 § nämnda lagar.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Roger Ghiselli
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2021/22:200, bet. 2021/22:SoU31, rskr. 2021/22:443.
2 Senaste lydelse 2021:427.

SFS

2022:1258

Publicerad
den

6 juli 2022

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.