SFS 1998:1684 Lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. / SFS 1998:1684 Lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
981684.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt
vid import, m.m.;

utfärdad den 10 december 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 kap. 3 § lagen (1994:1551) om

frihet från skatt vid import, m.m. skall ha följande lydelse.

4 kap.

3 §

2

Tull och skatt enligt 1 § skall utgå med följande belopp.

tull

skatt

spritdryck

4 kr/liter

253 kr/liter

starkvin

2 kr/liter

67 kr/liter

vin

1 kr/liter

38 kr/liter

starköl

3 kr/liter

14 kr/liter

cigaretter

34 öre/styck

122 öre/styck

cigarrer

86 öre/styck

143 öre/styck

röktobak

428 kr/kg

1 003 kr/kg

snus

104 kr/kg

227 kr/kg

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999. Bestämmelserna i 4 kap. 3 § i

sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 augusti 1998.

På regeringens vägnar

ERIK �&SBRINK

Ted Stahl
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1998/99:18, bet. 1998/99:SkU6, rskr. 1998/99:68.

2

Senaste lydelse 1997:446.

SFS 1998:1684

Utkom från trycket
den 22 december 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.