SFS 1988:353

880353.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:353

Utkom från trycket

den 3 juni 1988

Lag

om ändring i lagen (1961:394) om tobaksskatt;

uträrdad deti 2 juni 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 § lagen (1961:394) om tobaks­

skatt" skall ha följande lydelse.

2

För tobaksvara utgår skatten med nedan angivna, i förhå llande till

varans myckenhet bestämda belopp, nämligen:

Varuslag

Vikt för 1 st. gram

Belopp för

1 st. öre

1 kg kr.

Cigarrer och cigariller

Cigarretter

grupp

Röktobak

1

...... t.o. m. 1,7

13,5

11

..... över

1,7 t. 0. m. 3,0

18,0

III

3,0

5,0

21,5

IV

"

5,0

30,0

I

t.o.m. 0,85

39

II

över

0,85 t. 0. m. 1,20

46

III

' *

1,20

1,55

51

IV

^ *

1,55

1,90

56

v

1,90

60

140:-

45:-

25

908

I Prop. 1987/88; 150 (bil. 3). SkU 45. rskr 3 35.

' Lagen omtryckt 1984: 155.

Senaste lydelse av lage ns rubrik 19 75: 141.

' Senaste lydelse 1986: 1418.

¬

background image

Denna lag träder i kraft den 6 juni 1988.

SFS 1988:353

På regeringens vägnar

BENGT K. �&. JOHANSSON

Gunnar Skarell
(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.