SFS 1979:859

790859.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Utkom från trycket

tlcn 2 fi oktober 1979

2266

I

SFS 1979:859

Lag

om ändring i lagen (1961:394) om tobaksskatt;

utlardacl den 26 oktober 1979.

sk'o?!'®,' föreskrivs

att 2 § lagen (19 61:39^1) om

^^='11 ha nedan ang ivna lydelse.

Ldgen omtryckt 1975-141

S��»,cl>,deko�~vb�~cn Vnhri

'gens rubrik 1975 :14'

¬

background image

2 i jä För tobaksvara utgår skatten med nedan angivna, -i förhållande till
varans myckenhet bestämda belopp, nämligen:

SFS 1979:859

Varuslag

Vikt for I st. gram

Belopp för

1 st, öre

1 kg kr.

Cigarrer och cigariHer

t.o.m. 1,7

grupp 1

*

t.o.m.

13,5

II

18,0

III

21.5

IV

.5,0.

30.0

Cigarretler

gaipp i

21

'

⬢⬢ . II

26

Ill

.... "

1,20''

1,55

31

IV

1,55""

1,90

36

V

1,90

;

40 '

�

.

.

74;-

Tuggtobak

-

25;-

Snus

�

12:-

För cigarrettpapper och cfgarretthylsor utgår skatten med 5 öre för varje

pfibörjatl längd av 100 millimeter av ett blad eller en hylsa för framställning

av en cigarrett.

Denna lag träder i kraft den 27 oktober 1979. De klaration för oktober

1979 skall avse tiden den ]�26 oktober 1979. De klaration för november
1979 skall avse tiden den 27 oktober�den 30 november 1979.

Pä regeringens vägnar

INGEMAR MUNDEBO '

,

^

Leif L indstam

{Budgetdepartementet)

' Senaste lydelse 1977: 58.

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.