SFS 1970:5

700005.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

12

1970 . Nr 5

Nr 5

KUNGL. MAJ:TS F� RORDNING

om ändring i förordningen (1961: 394) om tobaksskatt^

givm Stockholms slott den 6 februari 1970.

Kungl. Maj :t har, i överensstämmelse med riksdagens beslutS funnit gott

förordna, att 2 § förordningen (1961:394) om tobaksskatt skall ha nedan

angivna lydelse.

2 §.*

För tobaksvara

belopp, nämligen

Varuslag

Vikt för 1 st. gram

Belopp för

Varuslag

Vikt för 1 st. gram

1 st. öre

1 kg kr.

Cigarrer och cigariller grupp

I

t. 0. m.' 1,7

12,0

»

II

över 1,7 t. 0. m. 3,0

15,7

»

III

» 3,0

t

5,0

18,6

»

IV

» 5,0

26,0

Cigarretter

t

I

t. 0, m. 0,85

11,9

0

II

över 0,85 t. o. m, 1,20

16,9

i>

III

» 1,20

»

1,55

21,4

0

IV

» 1,55

»

1,90

25,4

»

V

» 1,90

29,4

Röktobak

64: �

För cigarrettpapper

en cigarrett.

Denna förordning träder i kraft den 9 februari 1970.
Det alla som vederbör bava sig börsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 6 februari 1970.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Finansdepartementet)

G. E. STR�NG

1 Prop. 1970:8, BeU 2, rskr 52.

* Senaste lydelse 1968: 3.

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.