SFS 1967:36

670036.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 36

KUNGL. MAJ:TS F�RORDNING

angående ändrad lydelse av 2 § förordningen den 16 juni I96I (nf 39 1)

om tobaksskatt;

given Stockholms slott den 24 februari 1967.

Kungl. Maj ;t har, i överensstämmelse med rilcsdagens besluth

gott förordna, alt 2 § förordningen den 16 juni 1961 om tobaksskalt-

erhålla ändrad lydelse på sätt nedan anges.

^ Prop. 1967: 7; BcvU 2; Rskr 51.

= Senaste lydelse av 2 § se 1965: 614.

¬

background image

För lobalrsvara

1967 - Nr 36 och 37

2 §.

- belopp, nämligen

105

Varuslag

Vikt för 1 st. gram .

Belopp lör

1 st. öre

1 kg kr.

CigaiTcr och cigarillcr grupp

I t. o. m., 1,7

, 10,5

>

II över 1,7 t. 0. m. 3,0

13,5

»

III

«>

3,0

»

5,0

15,4

»

IV

i>

5,0

20,8

CigarreUer

»

I t. 0. m. 0,85

9,9

»

II över 0,85

15,4

Röktobak

58;�

Tuggtobak

21:60

Snus

9:10

För cigarrettpapper och cigarretthylsor utgår skatten, med 5 öre for varje

blad eller hylsa för framställning av en cigarrett.

Denna förordning träder i Itraft den 1 mars 1967,

Det a lla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso h ava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 24 februari 1967.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Finansdepartementet)

G. E. STR�NG

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.