SFS 1996:1225 Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1563) om tobaksskatt / SFS 1996:1225 Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt
SFS 1996_1225

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

2310

1

Prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:FiUl, rskr. 1996/97:53.

Lag
om ändring i lagen (1996:836) om ändring i lagen

(1994:1563) om tobaksskatt;

SFS 1996:1225
Utkom från trycket
den 13 december 1996

utfärdad den 28 november 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2, 8, och 37 §§ lagen (1994:1563)

om tobaksskatt i paragrafernas lydelse enligt lagen (1996:836) om ändring i
nämnda lag skall ha följande lydelse.

2 § Skatt på cigaretter tas ut med 66 öre per styck och 16,4 procent av
detaljhandelspriset.

Cigaretter med en längd, exklusive filter eller munstycke, som överstiger

9 centimeter men inte 18 centimeter anses som två cigaretter. �r cigaretten
längre anses varje påbörjad ytterligare längd av 9 centimeter som en ciga-
rett.

8 § Skatt på cigarrer och cigariller tas ut med 44 öre per styck. Skatt på
röktobak tas ut med 489 kronor per kilogram.

37 § Skatt på snus tas ut med 96 kronor per kilogram och på tuggtobak
med 156 kronor per kilogram.

background image

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Carl Gustav Fernlund
(Finansdepartementet)

SFS 1996:1225

2311

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.