SFS 2017:409 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 2017:409 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
170409.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 18 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 kap. 4 § lagen (1994:1776) om

skatt på energi ska ha följande lydelse.

11 kap.

4 §

2

Förteckning över kommuner som avses i 9 § första stycket 8.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:141, bet. 2016/17:SkU30, rskr. 2016/17:267.

Norrbottens län
Samtliga kommuner

Västerbottens län
Samtliga kommuner

Jämtlands län
Samtliga kommuner

Västernorrlands län
Sollefteå
�&nge
�rnsköldsvik

Gävleborgs län
Ljusdal

Dalarnas län
Malung-Sälen
Mora
Orsa
�lvdalen

Värmlands län
Torsby

2 Senaste lydelse 2017:408.

SFS 2017:409

Utkom från trycket
den 31 maj 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.