SFS 2017:1057 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 2017:1057 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
171057.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 9 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 6 § lagen (1994:1776) om

skatt på energi ska ha följande lydelse.

1 kap.

6 §

Med skepp avses i denna lag fartyg vars skrov har en största längd av

minst tolv meter och en största bredd av minst fyra meter. Med båtar avses
andra fartyg.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Monica Falck
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:205, bet. 2017/18:TU3, rskr. 2017/18:25.

SFS 2017:1057

Utkom från trycket
den 21 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.