SFS 2011:1398 Lag om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1999:673) om skatt på avfall / SFS 2011:1398 Lag om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall
111398.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 § lagen (1999:673) om skatt på

avfall ska ha följande lydelse.

9 §

2

Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i skatteför-

farandelagen (2011:1244). Redovisningsperioden för avfallsskatt är dock
kalenderkvartal.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Monica Falck
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

2 Senaste lydelse 2002:428.

SFS 2011:1398

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.