SFS 2001:372 Lag om särskild uppbörd av fordonsskatt år 2001

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2001:372) om särskild uppbörd av fordonsskatt år 2001 / SFS 2001:372 Lag om särskild uppbörd av fordonsskatt år 2001
010372.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om särskild uppbörd av fordonsskatt år 2001;

utfärdad den 31 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 §

För fordon med slutsiffra fem i registreringsnumret gäller, i stället för

bestämmelserna i 11 § fordonsskattelagen (1988:327), att det skatteår som
börjar under år 2001 skall bestå av tretton på varandra följande kalendermå-
nader. För det skatteåret skall fordonsskattens storlek vara tretton tolftedelar
av de belopp som framgår av bilaga 1 till fordonsskattelagen. För den första
skatteperioden det skatteåret skall skatten vara fem tolftedelar av de belopp
som framgår av nämnda bilaga.

2 §

Bestämmelserna i fordonsskatteförordningen (1993:1028) tillämpas

vid uppbörd m.m. enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

På regeringens vägnar

LENA HJELM WALL�0N

BOSSE RINGHOLM
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2000/01:118, bet. 2000/01:SkU26, rskr. 2000/01:240.

SFS 2001:372

Utkom från trycket
den 12 juni 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.