SFS 2018:818 Lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2004:629) om trängselskatt / SFS 2018:818 Lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt
SFS2018-818.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 a § lagen (2004:629) om

trängselskatt ska ha följande lydelse.

3 a §2 Bestämmelserna i 36�39 §§ förvaltningslagen (2017:900) om

rättelse och ändring av beslut tillämpas inte i fråga om Transportstyrelsens

beslut enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Marc Gren

(Finansdepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2

Senaste lydelse 2008:1381.

SFS 2018:818

Publicerad

den 15 juni 2018

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.