Lag (2005:375) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för kompetensutveckling

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 2005:375
Departement: Socialdepartementet
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2005:375) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för kompetensutveckling
SFS nr:

2005:375
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2005-06-02
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Stöd till kommuner för kvalitetsutveckling inom vården och omsorgen om äldre genom kompetensutveckling för personalen skall tillgodoföras kommunerna genom kreditering på ett sådant skattekonto som har upprättats för dem enligt 3 kap. 5 § skattebetalningslagen (1997:483).

2 §   Regeringen meddelar närmare föreskrifter om det stöd som enligt 1 § skall krediteras skattekonto.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.