SFS 1986:1418

861418.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1986:1418 Lag

Utkom från trycket

om ändring i lage n (1961:394) om tobaksskatt;

den 7 januari 1987

utfärdad den 18 december 198 6.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 § lage n (1961: 394) om tobaks­

skatt^ skall ha följande lydelse.

' Prop. 1986/87:66. SkU 18. rskr. 100.

2434

' Lagen omtryckt 1984: 1.^5.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1975: 141.

¬

background image

2

För tobaksvara utgår skatten med ne dan angivna, i förhållande till

varans myckenhet bestämda belopp, nämligen:

SFS 1986:1418

Varuslag

Vikt för 1 st. gram

Belopp för

1 st. öre

1 kg kr .

Cigarrer och cigariller

grupp I

. t.o.m. 1,7

13,5

II

. över 1,7 t. o. m. 3,0

18,0

III

. "

3,0"

5,0

21,5

IV

. " 5,0

30,0

Cigarretter

grupp I

. t.o.m. 0,85

34

II

. över 0,85 t. o. m. 1,20

41

III

.. "

1,20"

1,55

46

IV

. "

1,55"

1,90

51

V

. "

1,90

55

Röktobak

125:-

Tuggtobak

40:-

Snus

22:-

Denna lag träd er i kraft den 1 februari 1987.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Gunnar Skarell

(Finansdepartementet)

' Senaste lydelse 1984: 858.

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.