Skoljuridiken är en del av förvaltningsrätten och reglerar skolväsendet. Alla ska ha lika tillgång till utbildning och utbildningen ska vara likvärdig i hela landet och i alla skolformer. Skolformerna kan delas in i obligatoriska och frivilliga skolformer. I de obligatoriska skolformerna har eleverna skolplikt men även en motsvarande rätt till en kostnadsfri utbildning. Även det fria skolvalet, arbetet mot kränkande behandling, elevhälsa, personals behörighet, fristående skolverksamheter och rätten till stöd är några av de många viktiga ämnen och frågor som skoljuridiken omfattar. 

Sortera på:

Relevans Datum
Du är här: Start / Skoljuridik