SFS 2018:1573 Förordning om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)

Du är här: Start / Skoljuridik / Gymnasieförordning (2010:2039) / SFS 2018:1573 Förordning om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
SFS2018-1573.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)

Utfärdad den 20 september 2018

Regeringen föreskriver i fråga om gymnasieförordningen (2010:2039)

dels att 14 kap. 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap. 7 §, av följande lydelse.

2 kap.
7 §
1 Avgift för en ansökan till Statens skolinspektion om godkännande av
en enskild som huvudman ska betalas med följande belopp:

�rendeslag

Avgift kronor

Ansökan om nyetablering av fristående
skola

35 000

Ansökan om utökning av befintligt
godkännande som inte endast innefattar
avvikelse enligt 5 kap. inom de
nationella programmen

25 000

Ansökan om utökning av befintligt
godkännande som endast innefattar
avvikelse enligt 5 kap. inom de
nationella programmen

10 000

14 kap.
2 §
2 I de fall en ansökan ska göras enligt denna förordning får den över-
föras elektroniskt till Statens skolinspektion respektive Statens skolverk.

Skolinspektionen respektive Skolverket får meddela föreskrifter om elek-

tronisk överföring av en ansökan om godkännande och om elektronisk
underskrift.

Skolinspektionen respektive Skolverket får meddela föreskrifter om de

ansökningar som regleras i denna förordning.

Skolinspektionen får meddela föreskrifter om betalning av avgift.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

1 Tidigare 2 kap. 7 § upphävd genom 2012:117.

2 Senaste lydelse 2016:589.

SFS

2018:1573

Publicerad
den

26 september 2018

background image

2

SFS

2018:1573

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Gymnasieförordningen
Skolförordningen
Skollagen
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.