SFS 2019:688 Förordning om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)

Du är här: Start / Skoljuridik / Gymnasieförordning (2010:2039) / SFS 2019:688 Förordning om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
SFS2019-688.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)

Utfärdad den 7 november 2019

Regeringen föreskriver att 8 kap. 3 e § gymnasieförordningen (2010:2039)
ska ha följande lydelse.

8 kap.
3 e §
1 Statens skolverk får meddela föreskrifter om avidentifiering av
nationella prov. Skolverket får även i övrigt meddela de föreskrifter som
behövs om nationella prov och om skyldighet att delta i nationella prov.

Denna förordning träder i kraft den 20 december 2019.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2017:1108.

SFS

2019:688

Publicerad
den

15 november 2019

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.