SFS 2020:443 Förordning om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)

Du är här: Start / Skoljuridik / Gymnasieförordning (2010:2039) / SFS 2020:443 Förordning om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)
SFS2020-443.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)

Utfärdad den 4 juni 2020

Regeringen föreskriver att 8 kap. 24 § gymnasieförordningen (2010:2039)
ska ha följande lydelse.

8 kap.
24 §
En elev i gymnasieskolan har rätt att genomgå prövning vid den egna
skolenheten i alla kurser, grundskoleämnen och det gymnasiearbete som
ingår i elevens individuella studieplan. Detta gäller dock bara om

1. eleven inte tidigare har fått betyg på kursen, i grundskoleämnet eller på

gymnasiearbetet, eller

2. eleven har fått betyget F.

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2020.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS

2020:443

Publicerad
den

6 juni 2020

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.