SFS 1991:1125

911125.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:1125

om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av

utkom från trycket

förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets

den s juii 1991

verksamhetsområde;

utfärdad den 20 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att det i lagen (1976:1046) om

överlämnande av förvaltningsuppgifter inom utbildningsdepartementets

verksamhetsområde^ skall införas en ny para graf, 7 b §, av följande lydel­

se,

⬢ Prop. 1990/91; 178, UbU 18, rskr. 358.

' Lagen omtryckt 1990:232.

2009

¬

background image

SFS 1991:1125

' t..

7 b § Folkbildningsrådet prövar frågor om fördelning av statsbidrag .

mellan folkhögskolor och studieförbund.

Denna lag träder i kraft den I juli 1 991.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

Erik Tersmeden
(Utbildningsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.