Lag (1978:493) med bemyndigande att upphäva föreskrifter om skyldighet att tillhöra särskild studerandesammanslutning

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1978:493
Departement: Utbildningsdepartementet
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Skoljuridik / Lag (1978:493) med bemyndigande att upphäva föreskrifter om skyldighet att tillhöra särskild studerandesammanslutning

SFS nr:    

1978:493
 Departement/myndighet:    Utbildningsdepartementet 
   Utfärdad:    1978-06-08 
   Ändringsregister:    SFSR (Regeringskansliet) 
 Källa:  Fulltext (Regeringskansliet) 


1 § Regeringen får upphäva föreskrifter om skyldighet för studerande vid konsthögskolan och musikhögskolan i Stockholm att tillhöra särskild studerandesammanslutning.