SFS 1978:493

780493.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1978:493

med bemyndigande att upphäva föreskrifter om

utkom från trycket

skyldighet att tillhöra särskild

den 22 juni 19 78

studerandesammanslutning;

utfärdad den 8 juni 1978.

Enligt riksdagens b eslut' föreskrivs följande.
Regeringen får upphäva föreskrifter om skyldighet för studerande vid

konsthögskolan och musikhögskolan i Stockholm att tillhöra särskild stu­

derandesammanslutning.

Denna lag trader i kraft den 1 juli 1978.

På regeringens vägnar

THORBJ�RN F�LLDIN

JAN-ERIK WIKSTR�M

(Utbildningsdepartementet)

Prop. 1977/78:100 (bil. 12 s. 400), UbU 22, rskr 338.

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.