SFS 2014:96 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185)

Du är här: Start / Skoljuridik / Skolförordning (2011:185) / SFS 2014:96 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185)
140096.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i skolförordningen (2011:185);

utfärdad den 20 februari 2014.

Regeringen föreskriver att 9 kap. 20 §, 11 kap. 10 § och 12 kap. 10 § skol-

förordningen (2011:185) ska ha följande lydelse.

9 kap.

20 §

1

Nationella ämnesprov ska användas i de ämnen och årskurser som

anges i 21 § för att bedöma elevernas kunskaper i förhållande till kunskaps-
kraven och, i årskurs 6 och 9, även som stöd för betygssättning.

Eleverna ska delta i alla delar av de nationella ämnesproven. Om det finns

särskilda skäl, får rektorn besluta att en elev inte behöver delta i ett nationellt
ämnesprov eller i någon eller några delar av ett sådant prov.

11 kap.

10 §

2

Nationella ämnesprov ska användas i de ämnen och årskurser som

anges i 11 § för att bedöma elevernas kunskaper i förhållande till kunskaps-
kraven och, i årskurs 7 och 10, även som stöd för betygssättning.

Eleverna ska delta i alla delar av de nationella ämnesproven. Om det finns

särskilda skäl, får rektorn besluta att en elev inte behöver delta i ett nationellt
ämnesprov eller i någon eller några delar av ett sådant prov.

12 kap.

10 §

3

Nationella ämnesprov ska användas i de ämnen och årskurser som

anges i 11 § för att bedöma elevernas kunskaper i förhållande till kunskaps-
kraven och, i årskurs 6, även som stöd för betygssättning.

Eleverna ska delta i alla delar av de nationella ämnesproven. Om det finns

särskilda skäl, får rektorn besluta att en elev inte behöver delta i ett nationellt
ämnesprov eller i någon eller några delar av ett sådant prov.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2014.
2. De nya bestämmelserna tillämpas första gången på prov som genomförs

efter den 30 juni 2014.

1 Senaste lydelse 2011:506.

2 Senaste lydelse 2011:506.

3 Senaste lydelse 2011:506.

SFS 2014:96

Utkom från trycket
den 4 mars 2014

background image

2

SFS 2014:96

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.