SFS 2015:800 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185)

Du är här: Start / Skoljuridik / Skolförordning (2011:185) / SFS 2015:800 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185)
150800.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i skolförordningen (2011:185);

utfärdad den 26 november 2015.

Regeringen föreskriver att det i skolförordningen (2011:185) ska införas en

ny paragraf, 5 kap. 5 b §, och närmast före 5 kap. 5 b § en ny rubrik av föl-
jande lydelse.

5 kap.

Bedömning av nyanlända och vissa andra elevers kunskaper

5 b §

Statens skolverk får meddela föreskrifter om underlag för bedömning

av en elevs kunskaper enligt 3 kap. 12 c § skollagen (2010:800).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2015:800

Utkom från trycket
den 8 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Gymnasieförordningen
Skolförordningen
Skollagen
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.