SFS 2016:9 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185)

Du är här: Start / Skoljuridik / Skolförordning (2011:185) / SFS 2016:9 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185)
160009.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i skolförordningen (2011:185);

utfärdad den 14 januari 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om skolförordningen (2011:185)

1

dels att 9 kap. 21 a §, 11 kap. 11 a § och 12 kap. 11 a § ska upphöra att

gälla,

dels att 9 kap. 20 §, 11 kap. 10 § och 12 kap. 10 § ska ha följande lydelse.

9 kap.

20 §

2

Nationella ämnesprov ska användas i de ämnen och årskurser som

anges i 21 § för att bedöma elevernas kunskaper i förhållande till kunskaps-
kraven och, i årskurs 6 och 9, även som stöd för betygssättning.

När nationella ämnesprov används ska eleverna delta i alla delar av proven.

Rektorn får besluta att en elev inte behöver delta i ett nationellt ämnesprov
eller i någon eller några delar av ett sådant prov, om det finns särskilda skäl.

11 kap.

10 §

3

Nationella ämnesprov ska användas i de ämnen och årskurser som

anges i 11 § för att bedöma elevernas kunskaper i förhållande till kunskaps-
kraven och, i årskurs 7 och 10, även som stöd för betygssättning.

När nationella ämnesprov används ska eleverna delta i alla delar av proven.

Rektorn får besluta att en elev inte behöver delta i ett nationellt ämnesprov
eller i någon eller några delar av ett sådant prov, om det finns särskilda skäl.

12 kap.

10 §

4

Nationella ämnesprov ska användas i de ämnen och årskurser som

anges i 11 § för att bedöma elevernas kunskaper i förhållande till kunskaps-
kraven och, i årskurs 6, även som stöd för betygssättning.

När nationella ämnesprov används ska eleverna delta i alla delar av proven.

Rektorn får besluta att en elev inte behöver delta i ett nationellt ämnesprov
eller i någon eller några delar av ett sådant prov, om det finns särskilda skäl.

1 Senaste lydelse av
9 kap. 21 a § 2015:142
11 kap. 11 a § 2015:142
12 kap. 11 a § 2015:142.

2 Senaste lydelse 2015:142.

3 Senaste lydelse 2015:142.

4 Senaste lydelse 2015:142.

SFS 2016:9

Utkom från trycket
den 26 januari 2016

background image

2

SFS 2016:9

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Denna förordning träder i kraft den 23 februari 2016.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.