SFS 2016:336 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185)

Du är här: Start / Skoljuridik / Skolförordning (2011:185) / SFS 2016:336 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185)
160336.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i skolförordningen (2011:185);

utfärdad den 23 mars 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om skolförordningen (2011:185)
dels att 9 kap. 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 9 kap. 19 a §, 10 kap. 11 §,

11 kap. 9 a § och 12 kap. 9 a §, och närmast före 9 kap. 19 a §, 10 kap. 11 §,
11 kap. 9 a § och 12 kap. 9 a § nya rubriker av följande lydelse.

9 kap.

2 §

Kunskapskrav ska finnas för

� läsförståelse i årskurs 1,
� matematik, svenska och svenska som andraspråk samt gemensamt för

samhällsorienterande ämnen och för naturorienterande ämnen i årskurs 3,

� samtliga ämnen utom moderna språk i årskurs 6, och
� samtliga ämnen i årskurs 9.
Kunskapskraven i årskurs 1 och 3 anger den lägsta godtagbara kunskaps-

nivån för en elev vid slutet av årskursen. Kunskapskraven i årskurs 6 anger
den kunskapsnivå som krävs för ett visst betyg när betyg sätts sista gången
före slutet av årskurs 6. Kunskapskraven i årskurs 9 anger den kunskapsnivå
som krävs för ett visst betyg när ett ämne avslutas.

Bedömningsstöd

19 a §

En huvudman är skyldig att använda sig av bedömningsstöd i årskurs

1 i ämnena svenska, svenska som andraspråk och matematik.

Statens skolverk får meddela ytterligare föreskrifter om bedömningsstöd i

årskurs 1.

10 kap.

Bedömningsstöd

11 §

En huvudman är skyldig att använda sig av bedömningsstöd i årskurs 1

i ämnena svenska, svenska som andraspråk och matematik.

Statens skolverk får meddela ytterligare föreskrifter om bedömningsstöd i

årskurs 1.

SFS 2016:336

Utkom från trycket
den 5 april 2016

background image

2

SFS 2016:336

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

11 kap.

Bedömningsstöd

9 a §

En huvudman är skyldig att använda sig av bedömningsstöd i

årskurs 1 i ämnena svenska, svenska som andraspråk och matematik.

Statens skolverk får meddela ytterligare föreskrifter om bedömningsstöd i

årskurs 1.

12 kap.

Bedömningsstöd

9 a §

En huvudman är skyldig att använda sig av bedömningsstöd i årskurs

1 i ämnena svenska, svenska som andraspråk och matematik.

Statens skolverk får meddela ytterligare föreskrifter om bedömningsstöd i

årskurs 1.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2016 i fråga om 11 kap.

9 a §, den 1 januari 2017 i fråga om 10 kap. 11 § och i övrigt den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.