SFS 2017:847 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185)

Du är här: Start / Skoljuridik / Skolförordning (2011:185) / SFS 2017:847 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185)
170847.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i skolförordningen (2011:185);

utfärdad den 6 juli 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om skolförordningen (2011:185)
dels att 14 kap. 8 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 9 kap. 11 a §, och närmast före

9 kap. 11 a § en ny rubrik av följande lydelse.

9 kap.

Lovskola

11 a §

Rektorn beslutar om en elev ska erbjudas lovskola.

14 kap.

8 §

1

Med tilläggsbelopp enligt 8 kap. 23 §, 9 kap. 21 §, 10 kap. 39 §,

11 kap. 38 § och 14 kap. 17 § skollagen (2010:800) avses ersättning för assis-
tenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder, däri-
bland sådana som riktas till barn och elever med stora inlärningssvårigheter.

Utöver vad som anges i första stycket avses med tilläggsbelopp enligt
� 10 kap. 39 § skollagen ersättning för elever som ska ges modersmåls-

undervisning eller deltar i lovskola, och

� 11 kap. 38 § skollagen ersättning för elever som ska ges modersmåls-

undervisning.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2017.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2016:552.

SFS 2017:847

Utkom från trycket
den 18 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.