SFS 2017:1051 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185)

Du är här: Start / Skoljuridik / Skolförordning (2011:185) / SFS 2017:1051 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185)
171051.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i skolförordningen (2011:185);

utfärdad den 9 november 2017.

Regeringen föreskriver att 15 kap. 1 § och rubriken närmast före 15 kap.

1 § skolförordningen (2011:185) ska ha följande lydelse.

15 kap.

�verklagande

1 §

1

Beslut enligt denna förordning får endast överklagas i den ordning som

gäller för laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

SFS 2017:1051

Utkom från trycket
den 21 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.